Libros y ediciones de colección.

Pepe Encinas

“Què fariem si un dia ja no hi haguessin llibreries que vetllen per la nostra felicitat?” “Si perdem la Sant Jordi, segur que la propera Diada el nostre heroi estarà més trist.”